Warunki rezerwacji

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30 % wartości zamówienia.

Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie powoduje zwrotu pieniędzy.

Pozostała należność płatna na miejscu gotówką. Świadczenia zawarte w pakiecie

stanowią integralną całość i nie ma możliwości dokonania osobnej ich wyceny.

Rezerwacje prosimy dokonywać w formie pisemnej za pośrednictwem

maila kontakt@krolowakarkonoszy.pl lub telefonicznie pod nr tel 75 76 16 500.